Izvajanje konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Rusko federacijo in Republiko Belorusijo v Sloveniji

KONVENCIJA Z RUSKO FEDERACIJO:

Obveščamo vas, da je Ruska federacija z dnem 8. avgust 2023 enostransko začasno zaustavila veljavnost 5. – 23. člena ter 25. člena Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (v nadaljevanju: konvencija).

Glede na to, da zgoraj omenjena konvencija v Sloveniji velja, se v času, dokler velja, v postopkih uveljavljanja ugodnosti iz konvencije s strani rezidentov Ruske federacije, ugodnosti priznavajo skladno z določbami konvencije in pravili davčnega postopka, ki urejajo postopek njihovega uveljavljanja (tj. v KIDO postopkih).

Dodajamo, da je v 24. členu omenjene konvencije urejena tudi metoda odprave dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidentov Slovenije ali premoženja v njihovi lasti, ki se smejo po konvenciji obdavčiti v Ruski federaciji. Ta metoda se uporablja v času, dokler konvencija velja, in sicer za davke, plačane v Ruski federaciji, ki so navedeni v tretjem odstavku 2. člena konvencije. V Ruski federaciji so to davki, uvedeni v skladu z zakoni Ruske federacije o davku od dobička podjetij in organizacij, o davku od osebnih dohodkov, o davku od premoženja podjetij in o davku od osebnega premoženja.

Posledično to pomeni, da se vsakršen davek, ki ga rezident Slovenije plača v Ruski federaciji od dohodka ali premoženja in ni v skladu z določbami konvencije (npr. davek, ki je bil v Ruski federaciji uveden po podpisu konvencije in ni naveden v tretjem odstavku 2. člena konvencije), v Sloveniji ne priznava kot davek, ki zmanjšuje slovenski davek od tega dohodka oziroma premoženja.

KONVENCIJA Z REPUBLIKO BELORUSIJO:

Narodna skupščina Belorusije je dne 13. marca 2024 sprejela odločitev o začasni zaustavitvi veljavnosti določenih členov v 27 dvostranskih konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih je sklenila Belorusija, med drugim tudi členov 10, 11 in 13 v konvenciji, ki jo je sklenila z Republiko Slovenijo (tj. Konvenciji med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (v nadaljevanju: konvencija).

Zaustavitev naj bi se začela uporabljati s 1. junijem 2024 in naj bi trajala do 31. decembra 2026. Uradnega obvestila Republike Belorusije o začasni zaustavitvi veljave nekaterih členov konvencije pristojni organ Republike Slovenije še ni prejel.