Izplačevalci COVID19 dodatkov, izplačanih v letu 2022 ne poročajo

Vlade Republike Slovenije je s Sklepom o podaljšanju veljavnosti ukrepov upravičenosti do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 z dne 17. 12. 2021, podaljšala ukrep upravičenosti do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, iz prvega, drugega in petega odstavka 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (v nadaljnjem besedilu ZIUPOPDVE) do 30. junija 2022. 59. člen ZIUPOPDVE pa ne podaja pooblastila vladi, da podaljša ukrep iz 59. člena ZIUPOPDVE tudi v leto 2022.

Vlada je na podlagi zakonskega pooblastila torej podaljšala pravico določenih oseb do  določenih dodatkov, ni pa podaljšala tudi ukrepa izvzema teh dodatkov iz davčne osnove za odmero dohodnine za leto 2022, saj navedenega pooblastila ni imela, prav tako tudi ni bila sprejeta druga ustrezna zakonska določba, ki bi določila izvem (določenih) izplačanih COVID-19 dodatkov iz davčne osnove za odmero dohodnine za davčno leto 2022.

Enako velja tudi za podaljšanje ukrepa iz 55. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP).

Glede na navedeno, COVID 19 dodatki, izplačani v letu 2022, ne bodo izvzeti iz letne davčne osnove za odmero dohodnine za leto 2022, zato izplačevalcem FURS-u o izplačilu COVID 19 dodatkov ni treba poročati. Posledično oddaja datoteke VIRIZV za leto 2022 na portalu eDavki ni možna.