Izdaja elektronskih potrdil o rezidentstvu v tujini

Zaradi poenostavitve postopkov in povečanja informacijske varnosti se države vedno bolj usmerjajo v izdajo potrdil o rezidentstvu v elektronski oz. digitalni obliki. Elektronsko izdani dokumenti so v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu opremljeni z elektronskimi podpisi oz. pečati in QR oz. verifikacijskimi kodami, ki so namenjeni preverjanju verodostojnosti elektronsko izdanih dokumentov. Podporni sistemi preverjanja verodostojnosti potrdil so med državami različni. Večinoma se verodostojnost elektronsko izdanih potrdil preveri s klikom na elektronski podpis oz. s skeniranjem QR kode ali z vpisom verifikacijske kode na spletnih straneh. 

Do sedaj smo obvestila o elektronskem oz. digitalnem načinu izdaje potrdil o davčnem rezidentstvu prejeli s strani naslednjih držav:

S klikom na posamično državo dostopate do spletnih strani preko katerih se opravi preverjanje verodostojnosti elektronsko izdanih potrdil.

Elektronsko izdana potrdila o davčnem rezidentstvu imajo enako pravno veljavnost kot potrdila v papirni obliki z žigom in podpisom.