Gotov tekstilni izdelek, pravokotne oblike, iz 100 % umetnih ali sintetičnih vlaken

Gotov tekstilni izdelek, pravokotne oblike, iz 100 % umetnih ali sintetičnih vlaken se uvršča pod oznako KN 6307 90 98, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1523, ki velja od 4. 10. 2022.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.