Gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, med državami članicami, za dobavo za komercialni namen

Sprememba dokumenta.