Davčna osnova za obračun DDV pri pridobitvi prevoznega sredstva iz druge države članice

V davčno osnovo pri pridobitvi prevoznega sredstva iz druge države članice se vključijo vse pripadajoče dajatve, tudi DMV.

Na podlagi 36. člena ZDDV-1 davčna osnova pri dobavah blaga ali storitev vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave. V davčno osnovo se med drugim vštevajo tudi, če že niso všteti, trošarine in drugi davki, takse, uvozne in druge dajatve, razen DDV. 

Davčni zavezanci, ki so nepravilno obračunali DDV, lahko sami izvedejo popravke in uporabijo institut samoprijave iz 88.b člena ZDDV-1 ter se izognejo kaznovanju. Na tej podlagi lahko davčni zavezanec najpozneje do vročitve odmerne odločbe v postopku nadzora obračuna davka pri davčnem organu oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka vključi popravke napak iz preteklih davčnih obdobij v tekoči obračun DDV. Več glede popravkov je pojasnjeno v pojasnilu na spletni strani FURS.

Opozarjamo, da določitev davčne osnove v nasprotju s 36. in 37. členom ZDDV-1 predstavlja hujši davčni prekršek, ki se na podlagi 1. točke prvega odstavka 141. člena ZDDV-1 kaznuje z globo.