Boniteta za električna vozila in davčno priznavanje stroškov v delu, ki se nanašajo na zasebno uporabo

Pojasnilo FURS, št. 0920-5588/2022-2, 30. 3. 2022.