Avtomatsko obveščanje deklarantov o dodelitvi količine tarifne kvote

Obveščanje deklarantov o dodeljeni količini tarifne kvote s strani EU sedaj poteka preko elektronske pošte. S strani deklarantov in tudi s strani Finančnih uradov je bila podana pobuda, da se obveščanje o dodeljeni količini tarifne kvote izvaja avtomatično iz uvoznega deklaracijskega sistema SIAIS2, po prejemu odgovora o dodelitvi iz EU.

V primeru, da je v podatkovnem elementu PE8/1 uvozne deklaracije (tip B) vpisana zaporedna številka tarifne kvote, se v trenutku prepustitve uvozne deklaracije iz SIAIS2 pošlje zahtevek za dodelitev količine tarifne kvote Komisiji preko aplikacije KVOTE2. Enkrat dnevno dobimo v aplikacijo KVOTE2 odgovor o dodelitvi količine tarifne kvote. Po prejetem odgovoru o dodelitvi se v SIAIS2 kreira sporočilo SIKVOTE, ki deklaranta obvesti o dodeljeni količini tarifne kvote.

Kvota se lahko v primeru npr. napačne uvrstitve v tarifno oznako vrne. Tak primer ne bo zajet v avtomatskem obveščanju, saj vračilo poteka po drugem postopku.

Kvota je lahko tudi blokirana. V tem primeru se sporočilo deklarantu pošlje šele, ko je tarifna kvota dodeljena.

Tarifna kvota je lahko zahtevana tudi preko knjigovodskega vpisa oz. z dopolnilno deklaracijo tipa Z. V tem primeru, se zaradi majhnega števila deklaracij ne bodo pripravljale posebne procedure, ampak se bo uporabljalo avtomatsko obveščanje kot pri dodelitvah pri ostalih deklaracijah.

Sporočilo se bo zapisalo v zgodovino poenostavljene deklaracije tipa B, ki obenem lahko služi za izvajanje kontrole v zvezi z vložitvijo dopolnilnih deklaracij tipa X.

Vse urade naprošamo, da zaradi morebitnih napak pri uvedbi avtomatskega obveščanja do 31. 1. 2023 še naprej obveščate deklarante tako kot sedaj, oziroma skladno s točko 29 Navodila o izvajanju sistema tarifnih kvot, št. 21/2017.

V primeru, da deklaranti ne prejmejo obvestila, oziroma pri tem pride do napak, naprošamo, da se obrnejo na Sektor za centralno pomoč uporabnikom, preko elektronske pošte sd.fu(at)gov.si ali na telefonsko številko 05 297 6800.