0920-7191/2018-19: Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU – velja od 1. 1. 2020 dalje

Sprememba dokumenta.