Vlaganje zahtevkov za izdajo/spremembo/razveljavitev

Zahtevek za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za status pooblaščenega izdajatelja, ki dokaže carinski status unijskega blaga, je od 22. 8. 2022 mogoče vložiti le preko evropskega sistema carinskih odločb (CSD) – portala za gospodarske subjekte (TP) in ne več z vložitvijo obrazca pri Finančnem uradu Celje. Navodilo za prijavo v evropski sistem carinskih odločb – CD in Navodilo za uporabo portala TP za področje carinskih dovoljenj – TP CDS, sta na voljo na spletni strani eCarina.