Vlaganje zahtevkov za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za postopek poenostavljene deklaracije in dovoljenja za vpis v evidence deklaranta

Zahtevek za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za postopek poenostavljene deklaracije in dovoljenja za vpis v evidence deklaranta je od 2. 11. 2022 mogoče vložiti le preko evropskega sistema carinskih odločb (CSD) – portala za gospodarske subjekte (TP) in ne več z vložitvijo obrazca pri Finančnem uradu Celje. Navodilo za prijavo v portal je na voljo na povezavi navodila za prijavo v evropski sistem carinskih odločb – CDS. Poleg navedenega so na voljo tudi kratka navodila za uporabo portala TP za področje carinskih dovoljenj – TP CDS.