Vlaganje in izpolnjevanje carinskih deklaracij v povezavi s carinskim zastopanjem pri izvozu – dodatna pojasnila

1. Oseba vloži deklaracijo v svojem imenu in za svoj račun:

  • V izvozni deklaraciji je oseba navedena kot izvoznik (PE 3/1 in 3/2) in deklarant (PE 3/17 in 3/18).

  • Ker nima carinskega zastopnika, se PE 3/19, 3/20 in 3/21 pustijo prazni.

  • Oseba sama vloži deklaracijo v SIAES2.

2. Oseba imenuje neposrednega carinskega zastopnika (ki nastopa v tujem imenu in za tuj račun)

  • Oseba, za katero se vloži izvozna deklaracija, je navedena kot izvoznik (PE 3/1 in 3/2) in deklarant (PE 3/17 in 3/18).

  • Carinski zastopnik je naveden kot zastopnik (PE 3/19, 3/20), oznaka statusa zastopnika v PE 3/21 je 2.

  • Carinski zastopnik, ki ni deklarant in je naveden v PE 3/19 in 3/20, vloži carinsko deklaracijo v SIAES2.

3. Oseba imenuje posrednega carinskega zastopnika (ki nastopa v svojem imenu in za tuj račun)

  • Oseba, za katero se vloži izvozna deklaracija, je navedena kot izvoznik (PE 3/1 in 3/2).

  • Carinski zastopnik je naveden kot deklarant (PE 3/17 in 3/18) 

  • Ker je carinski zastopnik deklarant, se PE  3/19, 3/20 zastopnik in oznaka statusa zastopnika v PE 3/21 ne izpolnjuje.

  • Carinski zastopnik, ki je deklarant in naveden v PE 3/17 in 3/18, vloži carinsko deklaracijo v SIAES2.