Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi

Dne 13. 5. 2022 je bila v Uradnem listu RS, št. 68/22, objavljena Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi. S to uredbo se spreminja odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti, kot je določen v 5. členu Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/12). Višina požarne takse se s 5 odstotkov poviša na 9 odstotkov od osnove za obračun požarne takse. Ta uredba začne  veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 28. 5. 2022, uporabljati pa se začne 1. 10. 2022.