Sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

V Uradnem listu RS, št. 166, z dne 30. 12. 2022 je objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev. V Pravilniku je na novo določena vsebina in oblika REK-O obrazca tako, da sta dodani polji:

  • A054a Oznaka dohodka (polja B), ki se všteva v davčno osnovo
  • A054z Znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo

Tako dopolnjen REK-O obrazec se uporablja za dohodke, izplačane od 1. aprila 2023 dalje.

Delodajalec, ki je plačnik davka, bo v primeru izplačil povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v višini, ki presega znesek, ki je z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določen kot znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo izpolnil tudi polja A054a in A054z, pri čemer bo možno na istem REK obrazcu poročati o več izplačilih istočasno (omogočeno dodajanje vrstic v polju A054a in A054z). Na spletnih straneh FURS je objavljeno Navodila za predložitev REK.

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, ki se do zneska določenega v Uredbi ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se vpišejo v ustrezna polja B, pri čemer se v primeru izplačila nad neobdavčenim zneskom, razlika, ki se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja vpiše v polje A052 z uporabo vrste dohodka 1104 – Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja.

Primer: delodajalec izplača naslednja povračila stroškov:

  • povračilo stroškov prehrane v znesku 209,20 eur, od tega se 159,20 eur ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja,
  • povračilo stroškov prevoza v znesku 200,00 eur, od tega se 140,00 eur ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja
  • povračilo stroškov prehrane na službeni poti v znesku 13,88 eur (se ne všteva v davčno osnovo).

Poročanje na individualnem delu REK-O obrazca:

BRUTO DOHODEK IN DAVČNA OSNOVA 

A051

Dohodninska vrsta dohodka

1104

A052

Dohodek

110,00

A052a

Dohodek, ki se všteva v davčno osnovo

 

A052b

Dohodek, od katerega se ne odtegne davčni odtegljaj

(Da/Ne)

 

A054a

Oznaka dohodka (polja B), ki se všteva v davčno osnovo

B04

A054z

Znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo

50,00

A054a

Oznaka dohodka (polja B), ki se všteva v davčno osnovo

B05

A054z

Znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo

60,00

 

DOHODKI, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO

B04

Povračilo stroškov do uredbe vlade – prehrana

159,20

B05

Povračilo stroškov do uredbe vlade – prevoz

140,00

B06

Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti

13,88

 

Navedeno poročanje velja za izplačila od 1. 4. 2023 dalje.