Sprememba Navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020

Pomembnejše novosti, ki jih prinaša sprememba navodila so:

  • obvezno prilaganje e-prilog, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za postopek 42/63
  • dopolnjene so informacije glede davčnega zastopnika pri postopku 42/63 ter vlaganja RP-O
  • dopolnjeno je poglavje glede neizpolnjevanja obveznosti

3/2020: Navodilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico