Pršna kad v obliki ploščatega podstavka, izdelana iz mešanice mineralov in plastičnih mas ter bele zunanje plastične prevleke

Pršna kad v obliki ploščatega podstavka, izdelana iz mešanice mineralov in plastičnih mas ter bele zunanje plastične prevleke se uvršča pod oznako KN 3922 10 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/788, ki velja od 9. 6. 2022.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.