Pridobitev izpiska odprtih postavk v eDavkih

IOP se v eDavkih pridobi preko vloge/vrste obrazca NF-PorObv, ki se uporablja za naročilo potrdila o poravnanih obveznih dajatvah in drugih denarnih nedavčnih obveznostih ali naročilo obvestila o dolgu.

V IOP so zajete vse odprte postavke terjatev in obveznosti, ki so knjiženje v trenutku priprave izpisa in na dan preverjanja niso plačane, ne glede na zapadlost. Podrobnejši podatki o terjatvah in obveznostih zajetih na IOP, so vidni v eDavkih: v pregledu eKartica za davke, prispevke, trošarine in  okoljske dajatve oziroma v pregledu eKarticaC za uvozne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti.

Za namen poplačila zapadlega dolga se uporablja izpis obvestilo o dolgu, ki v izračun dolga zajame tudi morebitne še ne knjižene zamudne obresti do datuma preverjanja. Obvestilo o dolgu vključuje tudi račune in reference na katere se plačajo zapadle obveznosti.