Poziv prostovoljnim gasilskim društvom, ki delujejo v občinah, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov avgusta 2023

V skladu z določbami 39. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) pozivamo prostovoljna gasilska društva, ki delujejo v občinah, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov 2023, da nam najkasneje do 31. 1. 2024 posredujete podatke o izplačanih dohodkih, v obdobju od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023, ki so oproščeni plačila dohodnine in so bili izplačani v obliki izredne pomoči na podlagi interventne zakonodaje, natančneje na podlagi 19. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP).

Prostovoljna gasilska društva, ki delujejo v občinah, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov morajo poročati o razdeljenih denarnih sredstvih fizičnim osebam, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov, ter so oproščena plačila dohodnine po 19. člen ZIUOPZP. Natančnejše informacije o zahtevanih podatkih in postopku posredovanja podatkov so objavljena v Navodilu za pripravo in dostavo podatkov o izplačanih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine po 19. členu ZIUOPZP.