Poziv k prijavi dohodkov, ki izvirajo iz poslovanja preko spletnih platform

Ker se 2. aprila 2024 izteče rok za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej), zavezance, ki s poslovanjem preko spletnih platform in dosegajo dohodke iz naslova opravljanja dejavnosti, pozivamo, da prejete dohodke vključijo v svoje davčne obračune.