Postopki dolžne skrbnosti pri identifikaciji obvladujočih oseb novih računov subjektov

Sprememba dokumenta.