Posodobljen seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo posodobljen seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve.

Glede na prejšnji seznam sta nastopili dve spremembi.

Upravljavcu Lek d.d., Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana (lokacija Kolodvorska cesta 27, 1234 Mengeš), je bila izdana odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve št. 35462-26/2023-2570-2 z dne 25. 7. 2023. V navedeni odločbi je določeno, da je upravičenost prenehala z dnem 5. 7. 2023, odločba pa je postala pravnomočna dne 15. 9. 2023.

Na seznam je dodan upravljavec Novartis d.o.o., Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana, ki mu je bila izdana odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva 35462-24/2023-2570-6 z dne 12. 7. 2023, ki je postala pravnomočna dne 14. 9. 2023.