Posebnostih pri dodeljevanju količin tarifnih kvot v novembru in decembru 2023 ter januarju 2024

Dodeljevanje količin tarifnih kvot bo v novembru in decembru 2023 ter januarju 2024 potekalo, po sledečem razporedu.

NOVEMBER 2023

  • Dodeljevanje količin tarifnih kvot ne bo potekalo 1. in 2. 11. 2023.

DECEMBER 2023

  • Zadnje dodelitve v letu 2023 se bodo izvedle 22., 27. in 29. 12. 2023.
  • Dodeljevanje količin tarifnih kvot ne bo potekalo 26. in 28. 12. 2023.

JANUAR 2024

  • Prva dodelitve za deklaracije, ki bodo sprejete do 31. 12. 2023 bo 4. 1. 2024.
  • Prva dodelitev za deklaracije, ki bodo sprejete v januarju 2024 bo 10. 1. 2024.

V skladju s 49. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 se šteje, da so deklaracije za sprostitev v prosti promet, ki jih carinski organi sprejmejo 1., 2. ali 3. januarja, sprejete 3. januarja istega leta. Če je kateri koli od teh dni sobota ali nedelja, se šteje, da je deklaracija sprejeta 4. januarja tistega leta. To pomeni, da se bodo zahtevki za črpanje tarifnih kvot sprejeti 1., 2. in 3. januarja 2024 šteli, kot da so sprejeti 3. 1. 2024.

Ne glede na navedeno se bodo zahtevki za črpanje tarifnih kvot v Sloveniji sprejemali vsak delovni dan oziroma v skladu z dovoljenjem deklaranta.