Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah (Oktober 2022)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu oktobru 2022 pobrala neto 1.761,3 milijonov evrov prihodkov, kar je za 24,6 milijonov evrov oz. za 1,4 % več kot v oktobru 2021 in za 212,2 milijonov evrov oz. za 13,7 % več kot v oktobru 2020.

V obdobju januar – oktober 2022 je FURS pobrala neto 17.431,2 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.666,6 milijonov evrov EUR oz. za 10,6 % več kot v enakem obdobju lani in za 4.088,5 milijonov evrov EUR oz. za 30,6 % več kot v obdobju januar – oktober 2020. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2022