Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah Maj (2023)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu maju 2023 pobrala neto 1.823,1 milijonov evrov prihodkov, kar je za 48,4 milijonov evrov oz. za 2,6 % manj kot v maju 2022 in za 239,0 milijonov evrov oz. za 15,1 % več kot v maju 2021.

V obdobju januar – maj 2023 je FURS pobrala neto 9.070,8 milijonov evrov prihodkov, kar je za 414,2 milijonov evrov oz. za 4,8 % več kot v enakem obdobju lani in za 1.373,2 milijonov evrov oz. za 17,8 % več kot v obdobju januar – maj 2021.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2023