Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah (Julij 2022)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu juliju 2022 pobrala neto 1.673,9 milijonov evrov prihodkov, kar je za 167,2 milijonov evrov oz. za 11,1 % več kot v juliju 2021 in za 275,8 milijonov evrov oz. za 19,7 % več kot v juliju 2020.

V obdobju januar – julij 2022 je FURS pobrala neto 12.181,6 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.332,6 milijonov evrov oz. za 12,3 % več kot v enakem obdobju lani in za 3.285,7 milijonov evrov oz. za 36,9 % več kot v obdobju januar – julij 2020.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2022