Poročanje za 2. poročevalsko obdobje prehodnega obdobja CBAM do 30. 4. 2024

Vsi, ki ste blago CBAM uvozili v prvem poročevalskem obdobju, od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023, pa za Q4 2023 še niste oddali poročila, pozivamo, da ga čimprej oddate z uporabo gumba »Requested by NCA« in vpisom referenčne številke »Q4-2023-SI0001« oziroma kontaktirate cbam.fu(at)gov.si, za pomoč pri oddaji.

Obveznost za poročanje nastane, kadar se blago navedeno po tarifnih oznakah v Prilogi I Uredbe CBAM, s poreklom iz tretje države (blago CBAM), uvozi na carinsko območje Unije (sprostitev v prosti promet vključno s sprostitvijo blaga v prost promet s plačila DDV oproščeno dobavo v drugo državo članico – CP42). Obveznost poročanja nastane tudi za oplemenitene proizvode iz CBAM blaga, ki so rezultat postopka aktivnega oplemenitenja iz člena 256 Uredbe (EU) št. 952/2013, kadar se ti proizvodi sprostijo v prost promet v EU.

Izjema: Obveznost poročanja ne velja za blago CBAM, katerega realna vrednost na pošiljko ne presega 150 eur (velja vrednost blaga CBAM v pošiljki in ne skupna vrednost pošiljke, v kolikor pošiljka vsebuje še blago, ki ni CBAM blago).

Na spletni strani Evropske komisije o mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah, je objavljenih več novih dokumentov. V slovenskem jeziku so na voljo Smernice o izvajanju mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah za uvoznike blaga v EU (Guidance document on CBAM implementation for importers of goods into the EU). Za pomoč pri izpolnjevanju poročila, svetujemo uporabo novega priročnika za deklarante (Transitional CBAM Registry user manual for Declarants), ki vsebuje veliko koristnih informacij, med drugim tudi navodila za kreiranje novega poročila po predlogi (prejšnjega). 

Še posebej izpostavljamo, da je uporaba privzetih vrednosti za določanje emisij v prehodnem obdobju, brez omejitve mogoča le še do 31. julija 2024. Svetujemo vzpostavitev kontakta s posredniki in proizvajalci blaga, ki se uvaža in obveščanje o obveznosti zagotavljanja dejanskih podatkov o vgrajenih emisijah v blagu.

Za osebe, ki poročajo prvič, se navodila in postopek za registracijo v Prehodni register CBAM (oz. Portal CBAM) za namene poročanja, nahajajo na spletni strani e-Carina pod »Evropske aplikacije«. Na voljo je tudi testno okolje Portala CBAM, preko katerega se lahko zavezanci za poročanje seznanijo z njegovo uporabo.

Za vsebinska vprašanja glede izpolnjevanja obveznosti CBAM, se lahko obrnete na e-naslov cbam.fu(at)gov.si, za tehnično pomoč na: Sektor za centralno pomoč uporabnikom sd.fu(at)gov.si, tel.: 05 297 68 00. Aktualne novice se nahajajo na spletni strani CBAM.