Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU (steklena vlakna)

Pojasnjevalne opombe KN k tarifni številki 7019 in tarifnim podštevilkam 7019 11 00 – 7019 90 00 se spremenijo tako, da se sedanje pojasnjevalne opombe nadomestijo z novimi pojasnjevalnimi opombami, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 244/2023).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.