Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU (popravek v poglavju 85)

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU se spremenijo tako, da se besedilo opomb za uvrščanje magnetov za hladilnik nanaša na tarifne podštevilke od 8505 11 00 do 8505 19 90, kot je določeno v popravku Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 121/2022).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS.