Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU (pakiranje za prodajo na drobno)

Pojasnjevalne opombe KN k tarifni oznaki 3808 se spremenijo tako, da se vstavi novo besedilo pojasnjevalnih opomb za uvrščanje proizvodov, pripravljenih v pakiranjih za prodajo na drobno, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 200/2023).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.