Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU (cenosfere – votle kroglice)

Pojasnjevalne opombe KN k tarifnima oznakama 2621 90 00 in 6806 20 90 se spremenijo tako, da se vstavi novo besedilo pojasnjevalnih opomb za uvrščanje cenosfer, tj. votlih kroglic, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 497/2022).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.