Podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov na REK-1 in REK-O obrazcih

Nov dokument.