Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost OKTOBER 2023

Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.