Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost MAJ 2024

Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.