Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost JANUAR 2023

Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.