Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost FEBRUAR 2024

Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.