Odlog plačila oziroma podaljšanja roka za plačilo obveznosti zaradi poplav

Zavezanec, ki obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne morem plačati pravočasno, lahko zaprosi za odlog plačila oz. podaljšanje roka za plačilo z oddajo vloge.