Od 1. 1. 2024 dalje možnost elektronske oddaje tudi KIDO zahtevkov za vračilo davka (KIDO 9 do KIDO 12) preko portala eDavki

Od 1. 1. 2022 je že možna elektronska oddaja zahtevkov za uveljavljanje ugodnosti po 260. členu Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (tj. še pred izplačilom dohodka).

S 1. 1. 2024 bo možna tudi elektronska oddaja zahtevkov za vračilo davka na podlagi 262. člena ZDavP-2. Za zavezance bo to pomenilo poenostavitev načina predložitve zahtevkov in s tem hitrejšo pot do uveljavitve ugodnosti po mednarodni pogodbi.

Možno bo tudi še predložiti zahtevke KIDO na ustaljen način (v papirni obliki).

Vlagateljem zahtevkov, ki so do sedaj predlagali KIDO zahtevke v papirnati obliki ali preko portala eDavki kot lastni dokument, priporočamo, da uporabljajo nov elektronski obrazec na portalu eDavki.

Za uporabo eDavkov mora vlagatelj imeti slovensko davčno številko. Več informacij o pridobitvi slovenske davčne številke je dosegljivih tukaj.

Za vstop v eDavke je potreben uporabniški račun ali digitalno potrdilo, lahko se tudi prenese pooblastila za elektronsko davčno poslovanje na druge osebe. Več informacij o tem je dostopnih tukaj.