Obvestilo v zvezi z možnostjo spreminjanja podatkov v izvozni carinski deklaraciji po prepustitvi blaga

Obveščamo vas, da je od 1. 10. 2023 v izvoznem sistemu omogočena dodatna funkcionalnost in sicer usklajevanje podatkov v carinski deklaraciji po prepustitvi v izvoz. Na razpolago je za deklaracije, ki so bile vložene po 24. 5. 2023 (po uvedbi SIAES2).

Spreminjanje podatkov v carinski deklaraciji po prepustitvi blaga na podlagi elektronskega zahtevka deklaranta, ko je izstop že potrjen, je mogoče le v primerih, ko je deklaracija že v stanju F08 (Izvoženo). Deklarant vloži zahtevek za spremembo podatkov v carinski deklaraciji s sporočilom IE513U. Če se sprememba carinske deklaracije dovoli, nastane nova verzija deklaracije, poslana bodo sporočila, da je bilo blago prepuščeno v izvozni postopek in nato obvestilo o izvozu, s spremenjenimi podatki. Če se sprememba ne dovoli, bo poslan odgovor, da je zahtevek zavrnjen.

V primeru, ko želi deklarant spreminjati podatke v carinski deklaraciji po prepustitvi blaga in izstop še ni bil potrjen, se zaradi specifike izvoznega sistema podatke spreminja na način, da se predhodna/napačna deklaracija na podlagi zahtevka deklaranta izreče za neveljavno, kot to določa člen 148/4/a Delegirane uredbe Komisije, št. 2015/2446 in se nato vloži nova deklaracija s pravilnimi podatki.