Obvestilo o izpolnjevanju/preklicu izpolnjevanja pogojev za določitev mesečnega davčnega obdobja

Obrazec DDV-DavObdobje lahko odda davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoj, da opravlja transakcije znotraj Unije in se mu je v preteklem letu zaradi opravljanja transakcij znotraj Unije, zaradi katerih je bil dolžan predložiti RP-O, spremenilo obdobje iz trimesečnega v mesečnega. Oddaja obrazca bo omogočena v času od 3. 1. do 31. 1. 2023. 

Podrobna pojasnila v zvezi s tem obvestilom so objavljena na spletni strani FURS na naslednji povezavi (poglavje 3.0 Pojasnila k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 82/22)). Na naslednji povezavi je objavljen Obrazec DDV-DavObdobje in navodila za njegovo izpolnjevanje.