Objava Smernic o privzetih vrednostih za prehodno obdobje CBAM

Obveščamo vas, da je Evropska komisija na spletni strani Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) objavila Smernice o privzetih vrednostih za prehodno obdobje, ki se lahko uporabijo za določitev vgrajenih emisij v uvoženem blagu CBAM. V skladu s 4. členom Izvedbene uredbe 2023/1773/EU je uporaba privzetih vrednosti za določanje vgrajenih emisij (namesto dejanskih vrednosti vgrajenih emisij), dovoljena najdlje do 31. 7. 2024 (to so poročila Q4 za leto 2023 in Q1 ter Q2 za leto 2024). Ob tem je treba navesti kratko obrazložitev razlogov, zakaj se niso uporabili dejanski podatki o vgrajenih emisijah. Od 1. 7. 2024, ko se začne tretje poročevalsko četrtletje Q3, pa do 31. 12. 2025 je uporaba privzetih vrednosti dovoljena le še za oceno do največ 20% skupnih vgrajenih emisij in še to le za kompleksno blago (opredelitev pojmov: Priloga IV Uredbe 2023/956/EU).

Na zgoraj navedeni spletni strani Evropske komisije je objavljena posodobljena verzija dokumenta »Questions and Answers: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)«, kjer se nahajajo odgovori na pogosta vprašanja in dileme. Svetujemo tudi ogled preostalega objavljenega gradiva, ki je pregledno razdeljeno po posameznih sektorjih blaga CBAM (cement, železo in jeklo, aluminij, električna energija, gnojila in vodik).

Za vsebinska vprašanja glede izpolnjevanja obveznosti CBAM, se lahko obrnete na e-naslov cbam.fu(at)gov.si, za tehnično pomoč na: Sektor za centralno pomoč uporabnikom sd.fu(at)gov.si, tel.: 05 297 68 00.