Novi omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini

Obveščamo vas, da je bila sprejeta Uredba Sveta (EU) 2022/428 z dne 15. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini. Uredba med drugim določa prepoved uvoza, nakupa ali prevoza  izdelkov iz železa in jekla s seznama iz Priloge XVII iz Rusije v Unijo ter prodajo, dobavo, prenos ali izvoz luksuznega blaga s seznama v Prilogi XVIII v Rusijo. Za obe omenjeni prepovedi pa so predvidene tudi izjeme.