Nove količine tarifnih kvot za izdelke iz jekla

Vezano na izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla, se s 1. 4. 2023 (za novo četrtletje) za posamezne kategorije izdelkov odpirajo tarifne kvote v količinah, ki so navedene v Prilogi-IV navedene uredbe.

Kvote, ki so vezane na zaščitne ukrepe, so v večini hitro izčrpane hkrati se novo četrtletje sovpada tudi z velikonočnimi prazniki, zato se je Komisija odločila, da bo zaradi enakopravne in pravičnejše obravnave dala državam članicam več časa za zbiranje in posredovanje zahtevkov.

Dodelitev kvot vezanih na zaščitne ukrepe za zahtevke, ki bodo sprejeti 1., 2. in 3. aprila 2023 se bo izvedla 5. 4. 2023. Preostale količine tarifnih kvot pa naj bi nato blokirali za obdobje od 5. 4. – 15. 4. 2023.

V obdobju blokiranja bo Komisija sprejemala zahtevke, vendar v tem času ne bo potekal noben postopek dodelitve razpoložljivih količin tarifnih kvot. Kljub temu, da bo preostanek tarifnih kvot blokiran do 15. 4. 2023, predlagamo, da se z vložitvijo zahtevka ne čaka.