Navodilo o gibanju trošarinskih izdelkov za gospodarske subjekte, št. 8/2023

Velja od 1. 12. 2023.