Navodilo o 2. spremembi Navodila o sistemu potrdil o ulovu za ribiške proizvode, št. 10/2021

Velja od 12. 10. 2022.