Navodilo o 2. spremembi Navodila o postopanju carinskih organov v zvezi s koncem oziroma zaključkom tranzitnega postopka, št. 20/2016

Velja od 21. 6. 2023.