Napovedano moteno delovanje sistema eDavki in storitev G2G, 4. in 5. 2. 2023

Zaradi vzdrževalnih del na zalednem sistemu bo v soboto, 4. 2. 2023, od 19. ure, do nedelje, 5. 2. 2023, do 7. ure onemogočena oddaja naslednjih vlog:
– iz skupine DDV in VIES, DDPO in DDD,

– iREK-21 Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja,

– NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu,

– NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih,

– pristopnice za eVročanje,

– oddaja Doh-VDĆ (za uporabnike, ki še niso vključeni v eVročanje),

– izračun obresti po samoprijavi.

Hkrati obstaja možnost, da knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja:

– eKartica Kartica zavezanca,

– eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…),

– eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke).

Na oddane dokumente v eDavkih boste odgovor prejeli 5. 2. 2023, predvidoma po 7.00 uri.

Možne bodo motnje v storitvah G2G. Storitve G2G, ki ne uporabljajo zalednega sistema v katerem bodo potekala vzdrževalna dela, bodo delovale.

Hvala za razumevanje.