Napačni vhodni podatki pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021

Finančna uprava je 6. 5. 2022 izdala 184.564 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021.