Naknadna vložitev izvozne deklaracije ali deklaracije za ponovni izvoz – nova oznaka

Ker je v navedenih primerih treba priložiti določene dokumente in carinski organ izvede določene preveritve, je treba v polje 44 carinske deklaracije navesti oznako 3O070 – Naknadna vložitev izvozne deklaracije ali deklaracije za ponovni izvoz. Pri oznaki se navede člen 337/1 (IU) ali 337/2 (IU) – odvisno za kakšen primer naknadne vložitve deklaracije gre.

Novo oznako se uporablja od 15. 4. 2022 naprej.