Na portalu eDavki je zagotovljen vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2022 iz REK obrazcev

Podatki so sestavljeni na podlagi individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 . Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila finančni upravi predloženi do vključno 11 .1. 2023 . Podatki bodo objavljeni (brez osvežitve v primeru naknadno predloženih REK obrazcev ali popravkov REK obrazcev) in izplačevalcem na vpogled do 31. 1. 2023.

Podatki so namenjeni le izplačevalcem za primerjavo podatkov iz predloženih individualnih REK (iREK) obrazcev in pripravljenimi obvestili prejemnikom dohodkov (Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od do mora izplačevalec izročiti prejemniku dohodka do 31.1.2023). V pripravljenih podatkih so vključeni tudi podatki o dohodkih, ugotovljenih v morebitnih davčnih nadzorih pri izplačevalcih za navedeno obdobje, ki jih je izplačevalec dolžan vključiti v obvestilo prejemniku dohodka. Če izplačevalec na podlagi navedene primerjave ugotovi, da podatki, ki jih je predložil na iREK obrazcih, niso pravilni, mora predložiti manjkajoče REK obrazce oziroma popravke že vloženih REK obrazcev, in sicer prek sistema eDavki najkasneje do 31. 1. 2023. Podatki, predloženi po tem datumu, ne bodo upoštevani pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine.

Datoteke s podatki v obliki CSV (Excel, OpenOffice) prenesete s klikom na ustrezno povezavo.​