Možnost vračila trošarine za komercialni prevoz

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS št. 6/2023 dne 16. 1. 2023 objavljena Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo. V skladu z uredbo je Vlada RS določila trošarino za plinsko olje za pogonski namen v višini 332,07 evrov za 1000 litrov in velja od 17. 1. 2023 dalje. Z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, objavljeno v Uradnem listu RS št. 13/2023 z dne 30. 1. 2023, je Vlada RS ponovno določila trošarino za plinsko olje za pogonski namen v višini 330,00 evrov za 1000 litrov in velja od 31. 1. 2023 dalje.

V prvem odstavku 95. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 s spremembami) je določeno, da se za namene vračila trošarine za komercialni prevoz določi znesek vračila, ki predstavlja razliko med  zneskom povprečne trošarine, ki jo za posamezni koledarski mesec ugotovi minister, pristojen za finance, in najnižjim dovoljenim zneskom, ki ga določa 7. člen Direktive 2003/96/ES.

Glede na predpisan način izračuna zneska za vračilo, bomo ta znesek objavili tudi na naši spletni strani, in sicer po objavi zneska povprečne trošarine za mesec januar v Uradnem listu RS. Po našem informativnem izračunu je za davčno obdobje januar 2023 znesek za vračilo trošarine 0,93 evra za 1000 litrov.

Glede na to, da je z zadnjo Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energiijo ponovno določena trošarina za plinsko olje za pogonski namen v višini 330,00 evrov za 1000 litrov in velja od 31. 1. 2023 dalje, bo glede na predpisan način izračuna zneska za vračilo, dokler trošarina za plinsko olje za pogonski namen ne bo višja kot 330,00 evrov za 1000 litrov, višina zneska za vračilo trošarine za komercialni prevoz znašala 0 evrov. Zneske za vračilo trošarine za vsako davčno obdobje objavljamo na naši spletni strani, ko je znana povprečna trošarina plinskega olja za pogonski namen za to obdobje.